Svar från Number10 på #sistabriefen

Vi på Number10 har tagit del av och skrivit under #sistabriefen som över 2100 personer inom kommunikationsbranschen har skrivit på och publicerat. Vi stödjer upproret fullt ut genom att ha en nolltolerans gentemot alla former av trakasserier, diskriminering, sexualisering eller kränkande uttalanden. Vi är medvetna om det inflytande vi har som PR-byrå och kommer att säkerställa att den kommunikation som Number10 levererar och står bakom gentemot vårt arbete mot kund, men även som byrå, alltid strävar efter att motverka sexualisering eller diskriminering. 

Att skapa och ta ansvar för kommunikation som är inkluderande och jämställd har, och kommer att vara fortsatt viktigt för oss i vårt arbete framåt – inom byrån – mot varandra och mot våra samarbetspartners och kunder.  Detta med en fortsatt förhoppning om att påverka den bransch vi är verksamma inom. För att säkerställa detta har Number10 som arbetsplats utformat ett antal punkter som kommer att ligga som grund till Number10s arbete framåt.
 

  • Vi kommer med en kontinuerligt öppen dialog mellan medarbetare och chefer att bemöta och förebygga kränkande uttalanden, trakasserier och diskriminering på vår arbetsplats.

  • I början av 2018 kommer en värderingspolicy tas fram för Number10 som vägledning för företaget i de beslut som tas, de samarbeten som inleds samt den kommunikation som drivs internt och externt. Denna värderingspolicy kommer att presenteras vid arbetsstart för varje medarbetare och sedan kontinuerligt att finnas som grund i den kommunikation vi skapar och de samarbeten som vi går in i.

  • Number10 kommer att utse en kontaktperson som ser till att trakasserier, diskriminering och olämpligt beteende tas upp i dialog i riktlinjer med företagets uttalade värderingspolicy.

  • Cheferna på Number10 erhåller yttersta ansvar ifall olämpligt beteende förekommer mellan medarbetare, samarbetspartner eller kunder. Detta kommer ske i riktlinjer med företagets uttalade värderingspolicy i syfte att skapa en trygg arbetsplats där medarbetarna är medvetna från första anställningsdag att stöd finns från ledningen vid förekommande av kränkande kommunikation eller beteende från medarbetare eller kunder.

  • Införande av kulturmätning gällande hur vi arbetar med varandra, med våra samarbetspartners och med våra kunder. Detta för att titta på hur den verksamma arbetsmiljön upplevs för N10s medarbetare. Första avstämningen kommer att ske under Q1 och kommer sedan ske löpande en gång per halvår.

  •  I syfte att bidra till en bättre bransch kommer vi aktivt att delta i dialogen för att motverka diskriminering, sexualisering och trakasserier. Vi kommer även att fortsätta att arbeta aktivt för att den kommunikation som vi tar fram bidrar till jämställdhet och inkludering. 

Vi vill understryka att Number10 står bakom #metoo och tror att detta bara är början på en viktig förändring som hela byrån stöttar.
 

Vid frågor, kontakta gärna:
Caroline Lidman, VD och grundare, caroline@number10.se
Maria Fabricius, Kreativ Chef och grundare maria@number10.se